• Projekt: Aktywny Rodzic-Aktywne dziecko w Gamie
    • Celem Projektu jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
    • Planowane efekty: Planuje się umożliwienie powrotu do pracy zawodowej 15 osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, w tym 10 kobietom oraz utrzymanie zatrudnienia przez 30 osób, w tym przez 20 kobiet. Efektem Projektu będzie utworzonych 45 miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku 1-2 lata, w tym 5 miejsc dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
    • Wartość projektu łącznie: 1 293 504 PLN,
      w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie: 1 099 478,40 PLN.